header-photo

Analiza Grupowa

Włączenie do grupy poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi i następuje po potwierdzeniu wskazania do tej formy leczenia oraz omówieniu jego zasad. Grupa składa się z maksymalnie ośmiu osób, długość pracy jest określana indywidualnie dla każdego uczestnika. Spotkania odbywają się w stałym miejscu i czasie, raz w tygodniu, trwają półtorej godziny. Ten rodzaj psychoterapii zalecany jest najczęściej osobom cierpicym w związku z problemami nerwicowymi, depresyjnymi oraz (niekiedy) zaburzeniami osobowości. W trakcie leczenia możliwe jest osiągnięcie zarówno poprawy wewnątrz-psychicznej, jak i w kontaktach z innymi ludźmi. Zmiana i rozwój następują dzięki wzajemnym interakcjom uczestników oraz pomocy psychoterapeuty pracującego w oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy grupowej. Jeśli zalecono Państwu ten rodzaj terapii lub czujecie sami, że może być dla Was korzystny, macie jakieś obawy lub pytania dotyczące rozpoczęcia leczenia - zapraszam na konsultację.