header-photo

Psychoterapia Indywidualna

Ta forma pomocy adresowana jest do najszerszej grupy problemów w jakimi można zgłosić się do psychterapeuty. Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami borykającymi się z nerwicą, depresją (w różnych jej formach), zaburzeniami osobowości, po przeżytych epizodach psychotycznych, bezsennością, bólami psychogennymi, cierpiącymi z powodu problemów w kontaktach z innymi ludźmi lub spowodowanych doświadczeniami urazowymi. Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej poprzedzone jest dwoma lub trzema konsultacjami wstępnymi. W wypadku potwierdzenia zasadności prowadzenia psychoterapii umawiany jest termin oraz częstotliwość spotkań lub zalecane inne działania. Czas trwania, forma i częstotliwość psychoterapii uzależnione są od specyfiki konkretnego problemu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możliwa jest współpraca z lekarzem psychiatrą lub terapeutą par/rodzin.